Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
marionette loutka
marital manželský
marital bojový
maritally bojovně
maritime námořní
marjoram majoránka
Marjorie ženské křestní jméno
Marjory ženské křestní jméno
mark znaménko
mark vyznačovat
mark vyznačit
mark terč
mark skvrna
Mark Marek
mark známka
mark marka
mark poznamenat
mark označit
mark značka
mark down ohodnotit
mark down snížit ceny
mark down snížit cenu
mark off zaškrtnout
mark out vyznačit
mark up zdražit
mark up vyznačit
mark up zvednout ceny
mark up zvýšit cenu
mark up marže
mark-up marže
markdown sleva
marked označen
marked označený
markedly zřetelně
marker značkovač
marker záložka
marker indikátor
marker fix
markers záložky
market obchodovat
market tržiště
market tržní
market trh
market agents činitelé
market agents aktéři trhu
market allocation and property-right structures tržní alokace a struktura vlastnických práv
market analysis analýza trhu
market analyst analytik trhu
market clearing tržní clearing
market concentration ratio poměr tržní koncentrace
market demand curve tržní poptávková křivka
market economy tržní ekonomika
market effect významný efekt
market failure selhání trhu
market for pollution rights trh s právy na znečišťování
market forces tržní síly
market garden zeleninová farma
market glut přesycení trhu
market goods tržní statky
market maker makléř
market managed economy trhem řízená ekonomika
market mechanism tržní mechanismus
market oriented economy tržní ekonomika
market period tržní období
market place tržní místo
market place tržiště
market power tržní síla
market price tržní cena
market price tržní cena
market protection ochrana trhu
market rate tržní sazba (v závislosti na vztahu nabídky a poptávky po penězích)
market rate tržní sazba
market rate tržní taxa (sazba)
market research průzkum trhu
market saturation nasycení trhu

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy