Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
market share tržní podíl
market structure struktura trhu
market value tržní hodnota
marketability obchodovatelnost
marketability prodejnost
marketable obchodovatelný
marketable prodejný
marketable permit system systém obchodovatelných povolení
marketed prodávaný
marketed obchodovaný
marketed nabízený
marketeer trhovec
marketer pracovník v marketingu
marketing marketing
marketing odbyt
marketing marketingový
marketing order tržní nařízení (regulace)
marketplace tržiště
marketplaces tržiště
markets trhy
Markham Markham
marking značení
marking hlídání
marking ink značkovací inkoust
markings známkování
markings značkování
markings značení
markka finská marka
markkaa finská marka
Markov Equilibria. Markovova rovnováha
Markovitz Markovitz
marks známky
marks značky
marksman střelec
marksmanship střelectví
marksmen střelci
markup značkovací
markup language značkovací jazyk
marl hnojivo
Marlboro okres v USA
Marlborough Marlborough
Marlene Marlene
marlin druh mořské ryby
marlinespike lanový trn
marlinspike lanový trn
Marlowe Marlowe
marmalade marmeláda
marmalade pomerančový džem
marmelade marmeláda
marmelade džem
marmelade pomerančový džem
marmoreal mramorový
marmoset kosman
marmoset druh opice
marmoset opice kosman
marmot svišť
maroon ponechat v osamocení
maroon nechat bez prostředků
maroon kaštanově hnědý
maroon vysadit na pustém ostrově
marooned vysazený
marque značka např. známé firmy
marquee velký stan
marquess markýz
marqueterie marketerie
marquetry marketerie
Marquette Marquette
Marquez Nico
marquis markýz
marquise markýza
marquise šapitó
marquisette jemná látka
marred zkažený
marred zničený
marriage manželství

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy