Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
marriage proposal nabídka k sňatku
marriageability schopnost uzavřít manželství
marriageable vyspělá např. žena
marriageable schopná uzavřít manželství
marriages manželství
marriages sňatky
married vdaná
married ženatý
married couple manželé
married man ženatý muž
married woman paní
marries žení
Marriott Marriott
marrow dýně
marrow morek
marry oženit
marry oddat
marry oženit se s
marry ženit se
marry vzít se
marry vdávat se
marry vdát se
marry provdat se
marry oženit se
marrying ženění
marrying vdávání
Mars Mars
Mars Mars
mars kazí
mars ničí
Marseille Marseille
Marseilles Marseilles
marsh močál
marsh bažina
marsh mokřina
marsh fermentation gas bahenní plyn
marsh gas metan
marsh marigold blatouch bahenní
Marsha Marsha
marshal seřadit
marshal maršál
marshal ceremoniář
marshal policejní ředitel
marshaling logické uspořádávání
Marshall Marshall
Marshall Islands Marshallovy ostrovy
marshalled připravené pro činnost
marshalled logicky uspořádané
marshals policejní ředitelé
marshalship maršálství
marshes bažiny
marshiness bažinatost
marshland mokřina
marshmallow pórovitá sladkost
marshmallow ibišek
marshmallows pórovité sladkosti
marshy bažinatý
marsupial vačnatec
mart obchodní středisko
mart tržiště
marten kuna
Martha Marta
Martha Martha
martial vojenský
martial bojovný
martial válečný
martial art bojové umění
martial arts bojová umění
martial arts válečná umění
martial law stanné právo
martially bojovně
Martian Marťan
martian marťanský
Martian Martian
Martin Martin

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy