Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
mask přetvářka
mask maska
maskable maskovatelný
masked maskovaný
masker maskér
masker osoba s maskou
masking maskování
masking tape leukoplast
masks masky
masochism masochismus
masochist masochista
masochistic masochistický
masochistically masochisticky
masochists masochisté
mason kameník
mason zedník
mason zdít
mason svobodný zednář
Mason-Dixon line Masonova-Dixonova linie
masonry zdivo
masons zedníci
masons svobodní zednáři
masque maškaráda
masque maska
masque skupina maskovaných osob
masquer maskér
masquerade maškaráda
masquerade přestrojení se
masquerader účastník maškarády
masquerades maškarády
masquerading přestrojování se
mass hmotnost
mass spousta
mass masa
mass mše
mass masový
mass hromadný
mass hmota
mass loadings látkové toky
mass media masmédia
mass noun hromadné jméno
mass number nukleonové číslo
mass penetration prostup látky
mass pest of plants kalamitní škůdce rostlin
mass production velkovýroba
mass unemployment masová nezaměstnanost
mass-market masový trh
mass-produce produkovat ve velkém
mass-produced masově produkovaný
Massachusetts Massachusetts
Massachusetts stát v USA
massacre masakr
massacred zmasakrovaný
massacred zmasakroval
massacres masakry
massage hníst
massage masírovat
massage masáž
massage parlor masážní salon
massager masér
massages masáže
massaging masírování
massed nakupený
masses lid
masses hmoty
masseur masér
masseuse masérka
Massey Massey
massif masív
massing shromažďování
massing kupení
massing hromadění
massive masivní
massively masivně
massiveness masivnost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy