Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
massless nehmotný
mast stožár
mast stěžeň
mastaba mastaba
mastectomy amputace prstu
master zvládnout
master vedoucí
master převládající
master profesor
master mistr
master matrice
master hlavní
master pán
master key univerzální klíč
master plan hlavní plán
master s titul magistra
master s degree titul magistra
master sergeant hodnost v armádě
master-key univerzální klíč
masterclass speciální lekce
mastered zvládnutý
mastered perfektně pochopený
masterful suverénní
masterful pánovitý
masterful mistrovský
masterfully pánovitě
mastering zvládnutí
masterings zvládnutí
masterless bez pána
masterly mistrovsky
masterly mistrný
mastermind vůdce
mastermind organizátor
masterpiece mistrovský kus
masterpiece veledílo
masterpiece mistrovské dílo
masterpieces mistrovská díla
masters páni
mastership mistrovství
masterstroke mistrovský kousek
masterwork mistrovské dílo
mastery zběhlost
mastery virtuozita
mastery ovládnutí
mastery mistrovství
mastery mistrovské ovládání
masthead stožárový koš
masthead tiráž novin
mastic tmel
masticate žvýkat
masticating žvýkání
mastication žvýkání
mastiff mastif
mastiff druh psa
mastiff mastiff
mastiff pes mastiff
mastitis mastitida
mastodon mastodont
mastoid mastoidní
mastoidal mastoidní
mastopexy mastopexie
masts stěžně
masturbate onanovat
masturbate masturbovat
masturbates onanuje
masturbates masturbuje
masturbating onanující
masturbating masturbující
masturbation masturbace
masturbator masturbant
masturbatory masturbační
mat matový
mat podložka
mat rohož
mat rohožka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy