Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
mat žíněnka
matador matador
MATC maximální přípustná koncentrace toxických látek
match sirka
match soupeř
match sesouhlasit
match odpovídat si
match pasovat
match zápas
match utkání
match zápalka
match srovnat
match porovnat
match ladit s nečím
match against rovnat
match point matchball
match point poslední bod zápasu
matchbook krabička plochých zápalek
matchbox krabička zápalek
matchboxes krabičky zápalek
matched slícovaný
matched sdružený
matched spárovaný
matched sehraný
matcher dohazovač
matchers dohazovači
matches zápasy
matches zápalky
matches sirky
matching srovnání
matching odpovídající
matching porovnání
matchless nesrovnatelný
matchless jedinečný
matchlock doutnákový zámek
matchmaker dohazovač
matchmaking dohazování
matchplay druh hry v golfu
matchstick zápalka
matchwood třísky
mate partner
mate mat
mate kamarád
mate družka
mate důstojník
mate přítel
mate milovat se
mate přítelkyně
Mateo Mateo
mater matka
material materiální
material hmotný
material materiál
material látka
material hmota
material composition látkové složení (systému)
material damage naturální škoda
material identification materiálová identifikace
material issue slip výdejka
material source materiální zdroj
material substance věcná podstata
materialisation materializace
materialise zhmotnit
materialised zhmotněný
materialism materialismus
materialist materialista
materialistic materialistický
materialistically materialisticky
materiality závažnost
materiality materiálnost
materialization zhmotnění
materialization materializace
materialize zhmotnit
materialized zhmotněný
materializes zhmotňuje

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy