Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
materializing zhmotňující
materially hmotně
materials materiály
materials balance materiálová rovnováha
materials balance analysis analýza rovnováhy materiálů
materials damage materiálové škody
materials damage to agriculture materiálové škody v zemědělství
materials levy zdanění materiálů (vstupů)
materiel materiál
maternal mateřský
maternal hospital porodnice
maternally mateřsky
maternity mateřství
maternity grant porodné
maternity hospital porodnice
maternity leave mateřská dovolená
maternity ward porodnické oddělení
mates kamarádi
mates partneři
matey kamarád
math matematika
math matika
mathematic matematický
mathematical matematický
mathematically matematicky
mathematician matematik
mathematicians matematici
mathematics matematika
Mathewson Mathewson
Mathias Mathias
Mathieu Mathieu
maths matika
maths matematika
Matilda ženské křestní jméno
matinée odpolední koncert
matinee odpolední představení
matinee idol herecký idol
mating páření
matings páření
matins ranní modlitba
matriarch ženský vůdce matriarchátu
matriarchal matriarchální
matriarchy matriarchát
matric imatrikulace
matrices matrice
matrices matice
matricidal matko-vražedný
matricidal matkovražedný
matricide matko-vražda
matricide matkovražda
matriculate zapsat
matriculate imatrikulovat
matriculate stát se posluchačem VŠ
matriculated imatrikulovaný
matriculated přijat mezi posluchače VŠ
matriculation imatrikulace
matrilineal příbuzný v ženské linii
matrimonial manželský
matrimonially manželsky
matrimony manželství
matrix matrice
matrix děloha
matrix základní hmota
matrix matice
matron vrchní sestra
matron matrona
matron hospodářka
matron vězeňská dozorkyně
matron of honor hlavní družička
matronly matrónský
mats podložky
Matson Matson
Matsumoto Matsumoto
matt matový
matt matný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy