Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
maul palice
mauler přední končetina
Mauna Loa Mauna Loa
maunder mumlat
Maureen ženské křestní jméno
Maurice Maurice
Mauricio Mauricio
Maurine ženské křestní jméno
Mauritania Mauretánie
Mauritius Mauricius
mausolea mausoleum
mausoleum mausoleum
mauve lila
maven odborník
maverick vzpurný
maverick podivín
maverick dobytče
maverick nespolečenský tvor
mavin odborník
mavis drozd zpěvný
Mavis Mavis
maw tlama
maw jícen
maw chřtán
mawkish falešně sentimentální
mawkishness falešná sentimentálnost
MAWS Missile Approach Warning System
Max Max
maxi maximální délka
maxi-min criterion kritérium maxi-mini
maxilla horní čelist
maxillae horní čelist
maxillary čelistní
maxillary čelist
maxillodental maxilodentální
maxillomandibular maxilomandibulární
maxim rčení
maxima maximum
maximal maximální
maximality maximalita
maximalization maximalizace
maximally maximálně
maximation maximalizace
Maximilian Maximilian
maximisation maximalizace
maximise maximalizovat
maximised maximalizovaný
maximiser maximalizovatel
maximises maximalizuje
maximising maximalizující
maximization maximalizace
maximize maximalizovat
maximized maximalizovaný
maximizer maximalizovatel
maximizes maximalizuje
maximizing maximalizující
maxims rčení
maximum maximum
maximum maximum
maximums maxima
Maxine ženské křestní jméno
Maxwell Maxwell
may třeba
may májový
May May
may snad
May máj
may smět
may smí
may může
may moct
may možná
May květen
may moci
may

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy