Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
may kéž
may beetle chroust
May Day svátek 1. máje
may I smím
may I? smím?
may I? s dovolením
Maya jazyk kmene Mayů
Maya May
Maya Maya
Mayan mayský
Mayans Mayans
MAYB Mad About You
maybe třeba
maybe snad
maybe možná
maybeetle chroust
maybug chroust
mayday tísňový signál
mayday tísňový signál pomozte mi
mayday SOS
mayday (m aidez) tísňový signál
Mayence Mohuč
Mayer Mayer
mayflower planika
mayflower druh rostliny
mayfly jepice
mayhap možná
mayhem zmrzačení
mayhem zmatek
mayhem chaos
mayn t nesmět
Maynard Maynard
mayonnaise majonéza
mayor starosta
mayor primátor
mayoral starostovský
mayoral vztahující se ke starostovi
mayoralty starostenství
mayoralty úřad starosty
mayoress starostka
mayors starostové
maypole májka
maze bludiště
mazes bludiště
mazourka mazurka
Mazovia Mazovsko
Mazuria Mazursko
mazurka mazurka
mazy spletitý
Mbabane hl.m. - Svazijsko
MBE Molecular Beam Epitaxy
MBUC Mind Bogglingly Unlikely Coincidence
MBV Model Based Vision
MCA Multichip Assembly
MCC Riadiace centrum misie (= Mission Control Center)
McClain okres v USA
McCormick okres v USA
McCracken okres v USA
MCD Minimum Cost Design
MCDA analýza multikriteriálního rozhodování
McDonald okres v USA
McDowell okres v USA
MCE marginální efektivita nákladů
MCIBTY(SN) My Computer Is Better Than Yours (So Nyerrr)
McIntosh okres v USA
McKenzie okres v USA
McKinley okres v USA
MCL 1. max. úroveň koncentrace
McLean okres v USA
McLeod okres v USA
MCM Multichip Module
McMullen okres v USA
MCPA herbicide MCPA herbicid
McPherson okres v USA
MCT Metal-Oxide-Semiconductor Controlled Transistor

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy