Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
MD More Dirt (Physician)
MDA Metal De-Activator
MDL minimální zjistitelný limit
me mně
me
me mne
me mnou
me podle mě
MEA More Electric Aircraft
mea culpa přiznání chyby
mead luh
mead medovina
Meade Meade
meadow louka
meadow luční
meadow-saffron ocún
meadowland louky
meadowlark severoamerický skřivánek
meadows louky
meager skrovný
meager hubený
meagerly skrovně
meagerness skrovnost
meagre hubený
meagre skrovný
meagre chudý
meal jídlo
meal ticket stravenka
meals strava
meals pokrmy
meals jídla
mealtime doba jídla
mealy moučný
mealy-mouthed vyhýbavý
mealybug červec
mealybug škodlivý hmyz
mealymouthed vyhýbavý
mean střed
mean průměr
mean nepřející
mean protivný
mean sprostý
mean střední hodnota
mean prostřední
mean střed
mean lakomý
mean mizerný
mean nečestný
mean nekalý
mean ošklivý
mean podřadný
mean průměrný
mean vyjadřovat
mean zlý
mean zamýšlet
mean střední
mean podlý
mean mean/meant/meant
mean podprůměrný
mean zákeřný
mean mysl
mean znamenat
mean myslit
mean myslet
mean mínit
mean mínit
mean myslet
mean myslit
mean znamenat
mean trick podraz
meander zátočina
meander klikatit se
meandering klikacení
meanders zátočiny
meaner více zlý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy