Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
meanest nejvíce zlý
meanie lakomec
meanie mizera
meaning znamenající
meaning mínění
meaning mnohovýznamný
meaning výrazný
meaning úmysl
meaning význam
meaning smysl
meaningful smysluplný
meaningful významný
meaningfully smysluplně
meaningfulness smysluplnost
meaningless nesmyslný
meaningless bezvýznamný
meaninglessly bezvýznamně
meaninglessness bezvýznamnost
meanings významy
meanly zle
meanness zlovolnost
meanness sobeckost
meanness nečestnost
meanness lakota
means možnosti
means finanční prostředky
means prostředky
means znamená
means prostředek
means of doing st prostředek
means of doing st prostředky k čemu
means of payment platidlo
means of persuasion přesvědčování
means of transport dopravní prostředek
means-tested zkoumání finanční situace
meant znamenal
meant míněný
meant určený
meant mínil
meant mean/meant/meant
meantime zatím
meantime mezitím
meanwhile prozatím
meanwhile zatím
meanwhile mezitím
meany sobec
measles spalničky
measles osypky
measly mizerný
measurability měřitelnost
measurable měřitelný
measurably patrně
measurably měřitelně
measure rozsah
measure odměřit
measure odměrka
measure ocenit
measure měřítko
measure mez
measure meřítko
measure brát míru
measure míra
measure dávkovat
measure změřit
measure opatření
measure míra
measure měřit
measure of economic welfare měřítko ekonomického blahobytu
measure of value míra hodnoty
measure out odměřit
measure out naměřit
measure up vyhovět
measured naměřený
measured odměřený
measured resources změřené zdroje

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy