Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
measureless nesmírný
measureless bezmezný
measurement velikost
measurement rozměr
measurement měření
measurement míra
measurements rozměry
measurements měření
measurer měřič
measures opatření
measures míry
measuring měření
measuring cup odměrka
meat maso
meatball masová koule
meatball karbanátek
meatier masitější
meatier hutnější
meatiness masitost
meatless bezmasý
meatloaf karbanátek
meatpacking masný průmysl
meatpacking industry masný průmysl
meatpacking industry jateční průmysl
meats masa
meaty masitý
mebibit mebibit
mebibyte mebibyte
mecca mekka
mechanic mechanik
mechanic mechanické
mechanical mechanický
mechanical aeration mechanická aerace (vody)
mechanical drawing výkres
mechanical engineering strojírenství
mechanical stirring mechanické míchání
mechanically mechanicky
mechanician mechanik
mechanics mechanika
mechanisable mechanizovatelný
mechanisation mechanizace
mechanise mechanizovat
mechanised mechanizovaný
mechanism mechanizmus
mechanisms mechanizmy
mechanist mechanik
mechanistic mechanistický
mechanistic mechanický
mechanistically mechanisticky
mechanizable mechanizovatelný
mechanization mechanizace
mechanizations mechanizace
mechanize mechanizovat
mechanized zmechanizovaný
mechanized mechanizovaný
mechanizes mechanizuje
mechanizing mechanizování
med medicína
med doktor
medal medaile
medalist medailista
medallion medailonek
medallion medailon
medallions medailóny
medallist medailista
medals medaile
Medan město - Indonésie
meddle míchat se
meddle plést se
meddle vměšovat se
meddle with plést se do
meddled zapletený
meddler všetečka
meddler šťoura
meddler všetečný člověk

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy