Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
meditation meditace
meditations meditace
meditative přemýšlivý
meditative meditativní
meditatively přemýšlivě
meditatively meditativně
meditator hloubavec
mediterranean středozemní
mediterranean středomoří
mediterranean středozemský
mediterranean vnitrozemský
Mediterranean Středozemí
Mediterranean Sea Středozemní moře
medium prostředek
medium medium (mikrobiologie)
medium střední
medium effective dose (ED50) střední účinná dávka (ED50)
medium lethal dose (LD50) střední (smrtelná) letální dávka (LD50)
medium of exchange prostředek směny
medium pesticide lethal dose střední (smrtelná) letální dávka pesticidu (LD50)
medium-active waste středně aktivní odpad
medium-range středního rozsahu
medium-sized středně velký
medium-term střednědobý
medium-term loan střednědobá půjčka
mediums prostředky
mediums prostředí
medley směs
medulla dřeň
medulla oblongata prodloužená mícha
medullae dřeň
medullary medulární
medullary dřeňový
medusoid medúzovitý
meed odměna
meek trpělivý
meek skromný
meek pokorný
meek poddajný
meeker trpělivější
meekest nejtrpělivější
meekly trpělivě
meekly skromně
meekness trpělivost
meekness skromnost
meekness pokora
meerkat druh šelmy
meerschaum mořská pěna
meet uspokojit
meet seznámit se s
meet seznámit se
meet stýkat se
meet vyhovět
meet setkání
meet meet/met/met
meet sejít se
meet scházet se
meet splnit
meet sejít
meet setkávat se
meet setkat se
meet potkávat
meet potkat
meet up sejít se
meet up scházet se
meet with an accident utrpět nehodu
meeting shromáždění
meeting schůzka
meeting schůze
meeting setkání
meeting house modlitebna
meeting of minds shoda názorů
meetinghouse modlitebna
meetings schůzky
meetings setkání

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy