Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
melisma melisma
Melissa ženské křestní jméno
melliferous medonosný
mellifluous sladký
mellifluously sladce
mellifluousness sladkost
Mellon Mellon
mellow vyzrálý
mellow zjemnit
mellow uvolněný
mellow příjemný
mellow měkký
mellow jemný
mellowed zjemnělý
mellowed vyzrálý
mellower jemnější
mellower měkčí
mellowing zrající
mellowing měknutí
mellowness příjemnost zvuku
mellows měkne
melodic melodický
melodically melodicky
melodies melodie
melodious melodický
melodiously melodicky
melodiousness melodičnost
melodrama melodrama
melodramas melodramata
melodramatic melodramatický
melodramatically melodramaticky
melodramatics melodramatika
melody melodie
melon meloun
melons melouny
melt tavit
melt tavenina
melt tát
melt tání
melt roztát
melt rozplynout se
melt obměkčit
meltable tavitelný
meltdown roztavení reaktoru
melted tál
melted roztavený
melter tavič
melting dojemný
melting tání
melting tavení
melting tající
melting point bod tání
melting pot tavící kotel
meltingly něžně
melts taví
meltwater voda z roztajeného sněhu
meltwater roztajený sníh
Melville Melville
Melvin Melvin
member úd
member končetina
member členský
member prvek
member příslušník
member článek
member člen
member penis
member country členská země
membered článkovaný
memberless nečlánkovaný
members členové
membership členstvo
membership členství
membership členský
membership card průkaz

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy