Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
membership card členský průkaz
membership card legitimace
memberships členství
membrane blána
membrane membrána
membrane blanka
membranes membrány
membranous blánovitý
memento memento
memento vzpomínka
memo poznámka
memoir paměti
memoir monografie
memoir memoár
memoir biografie
memoirs paměti
memorabilia memorabilia
memorability památnost
memorable památný
memorableness památnost
memorably nezapomenutelně
memoranda memorandum
memorandum memorandum
memorial památník
memorial památka
memorialize připomenout
memorials památníky
memories vzpomínky
memorisation memorování
memorise memorovat
memorising memorující
memorization memorování
memorize naučit se zpaměti
memorize memorovat
memorize učit se zpaměti
memorized namemorovaný
memorized memorovaný
memorized naučený zpaměti
memorizes memoruje
memorizing memorující
memory památka
memory paměťový
memory vzpomínka
memory paměť
memory space paměťový prostor
memoryless bezpaměťový
memos poznámky
Memphis město - Spojené státy americké
MEMS Microelectromechanical System
memsahib sáhibka
men muži
men s room pánská toaleta
men s wear pánské oblečení
men-of-war válečné lodě
menace ohrozit
menace ohrožení
menace hrozba
menaced ohrožený
menacing ohrožující
menacing hrozivý
menacingly hrozivě
menage obyvatelé domu
menagerie zvěřinec
menarche první menstruace
mend spravovat
mend spravit
mend opravovat
mend opravit
mendacious prolhaný
mendacious lživý
mendacious lhavý
mendacious klamný
mendaciously klamně
mendacity prolhanost
mended opravený

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy