Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Mendel Mendel
mendelevium mendělevium
mendelevium mendělejevium
mender opravář
mendicancy žebrota
mendicant žebrácký
mending opravující
Mendoza Mendoza
mends opravuje
menfolk mužští členové
menfolks mužští členové
menial podřadný
menially podřadně
meningeal meningeální
meninges mozková membrána
meningioma meningiom
meningitis meningitida
meningocele meningokéla
meninx mozková membrána
menisci meniskus
meniscus meniskus
menology menolog
Menominee okres v USA
menopausal menopauzální
menopause menopauza
menorah menóra
Menotti Menotti
menses menstruace
menshevik menševik
menstrual menstruační
menstruate menstruovat
menstruation menstruace
mensurable měřitelný
mensuration měření
menswear pánské oblečení
mental mentální
mental duševní
mental přihlouplý
mental psychiatrický
mental psychický
mental age duševní věk
mental retardation mentální retardace
mentalist čtenář myšlenek
mentalistic mentální
mentalities mentality
mentality smýšlení
mentality mentalita
mentally psychicky
menthol metanol
menthol mentol
mentholated mentolovaný
mention uvádět
mention zmínka
mention zmínit
mention vzpomenout
mention připomenout
mention zmínit se o
mention narážka
mentionable zasluhující zmínku
mentioned uvedený
mentioned zmíněný
mentioned above výše zmíněný
mentioner zmiňující osoba
mentioners zmiňující osoby
mentioning zmiňující
mentions zmiňuje
mentor mravokárce
mentor učitel
mentor trenér
mentor instruktor
mentor rádce
mentors učitelé
menu nabídka
menu menu
menu jídelní lístek

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy