Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
menu item položka v menu
menu-driven řízený pomocí menu
menus jídelní lístky
Menzies Menzies
men´s pánský
meow mňoukání
mephitic smrdutý
mercantile obchodnický
mercantile obchodní
mercantile merkantilní
mercantile kupecký
mercantile orientované na zisk
mercantile law obchodní zákon
Mercedes Mercedes
mercenaries žoldáci
mercenariness prodejnost
mercenary žoldák
mercer obchodník s látkami
mercerize mercerovat
merchandise zboží
merchandiser obchodník
merchandising prodejní politika
merchandize zboží
merchant velkoobchodník
merchant obchodník
merchant kupec
merchant bank obchodní banka
merchant marine obchodní loďstvo
merchantability prodejnost
merchantability obchodovatelnost
merchantable schopný prodeje
merchantable zpeněžitelný
merchantman obchodní loď
merchantmen obchodní lodě
merchants obchodníci
merciful soucitný
merciful milosrdný
mercifully milosrdně
mercifulness soucitnost
merciless nemilosrdný
mercilessly nemilosrdně
mercilessness nemilosrdnost
Merck Merck
mercurial těkavý
mercurial rtuťovitý
mercurial nestálý
mercurially těkavě
mercurially nestále
mercuric rtuťnatý
mercurous rtuťný
Mercury Merkur
Mercury Mercury
mercury rtuť
mercy smilování
mercy soucit
mercy slitování
mercy prominutí trestu
mercy milost
mercy milosrdenství
mercy killing euthanasie
mere čirý
mere bezvýznamný
mere pouhý
Meredith Meredith
merely pouze
merely jenom
merest nejobyčejnější
meretricious umělý
meretricious kýčovitý
meretriciously kýčovitě
meretriciousness prodejnost
meretriciousness kýčovitost
merganser druh kachny
merge spojit
merge směšovat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy