Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
merge spojení
merge spojit se
merge fúzovat
merge splynout
merge sloučit
merged spojený
merged sloučený
merger fúze
merger spojení
merger splynutí
merger sloučení
merger sjednocení
mergers spojení
merges splývá
merging spojování
merging slučující
merging slučování
merging sloučení
merging sbíhání
meridian poledník
meridional poledníkový
meridional jižní
meringue sněhová pusinka
merino plemeno ovcí
meristem meristém
merit cena
merit zásluha
merit hodnota
merit výhoda
merited zasloužený
meriting mající dostatečnou hodnotu
meritocracy meritokracie
meritocracy vláda zasloužilých
meritocratic meritokratický
meritorious záslužný
meritoriously záslužně
meritoriousness záslužnost
merits hodnoty
Meriwether Meriwether
Merle Merle
merlin dřemlík tundrový
Merlin Merlin
mermaid mořská panna
merman mořský muž
mermen mořští muži
meromorphic meromorfní
Merriam Merriam
Merrick Merrick
merrier veselejší
merriest nejveselejší
Merrill Merrill
merrily vesele
Merrimack okres v USA
merriment veselí
merriness veselost
Merritt Merritt
merry jásavý
merry radostný
merry veselý
merry christmas veselé Vánoce
merry-go-round kolotoč
merrymaker účastník mejdanu
merrymaking zábava
Mervin Mervin
mesa stolová hora
mescal meskal
mescaline meskalin
mesdames paní
mesdemoiselles slečny
mesdemoiselles slečna
mesenchyme mezenchym
mesenteric mezenterický
mesh síť
meshes sítě
meshes žebroví

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy