Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
meshing mřížkování
meshugga mešuge
meshugga střelený
meshugga praštěný
meshwork síťovina
mesic mezonový
mesmeric fascinující
mesmerism mesmerismus
mesmerize okouzlit
mesmerizing okouzlující
mesne mezidoby
mesomorph svalnatý
mesomorphic mezomorfní
meson mezon
mesonic mezonový
mesophilic digestion mezofilní vyhnívání (kanalizace)
mesophilic microorganism mezofilní mikroorganismus
mesophyll mezofyl
mesosphere mezosféra
mesothelioma rakovina pohrudnice
mesotoxicity mezotoxicita
mesotrophic microorganism mezotrofní mikroorganismus
mesotrophy mezotrofie
mesozoic mezozoikum
mesozoic druhohorní
mesozoic druhohory
mesquit druh stromu s ostny
mesquite druh stromu s ostny
mess binec
mess vysrat se
mess jíst
mess jídlo
mess potíž
MESS situace s vícenásobným zdrojem vypouštění
mess zmatek
mess nepořádek
mess směs
mess about povalovat se
mess about flákat se
mess hall jídelna
mess kit vojenský příbor a miska
mess up zašpinit
message zpráva
message vzkaz
message poselství
messages zprávy
messaging odesílání zpráv
messed zmatený
messed up zničený
messed up neuspořádaný
messenger poslíček
messenger posel
messenger RNA RNA
messengers poslíčci
messengers posli
messes zmatky
messiah vykupitel
messiah spasitel
messiah mesiáš
messiahs mesiášové
messier nepořádnější
messiest nejnepořádnější
messieurs pánové
messily nepořádně
messily ledabyle
messiness nepořádnost
messing umazávání
messing špinění
messing around flákání se
messmate kamarád
messy neuspořádaný
messy špinavý
messy zaneřáděný
messy nepořádný
mestizo mestic

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy