Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
artifact výtvor člověka
artifice trik
artifice rafinovanost
artificer řemeslník
artificer zbrojíř
artificial syntetický
artificial vyumělkovaný
artificial umělý
artificial strojený
artificial náhradní
artificial falešný
artificial element umělý prvek
artificial fat umělý tuk
artificial fibre umělé vlákno
artificial focus of epizooty umělé ohnisko epizoocie
artificial gravity umělá gravitace
artificial humidification skrápění
artificial infection explosion umělé vzplanutí nákaz
artificial insemination umělé oplodnění
artificial insemination umělá inseminace
artificial intelligence umělá inteligence
artificial language umělý jazyk
artificial process umělý proces
artificial respiration umělé dýchání
artificial surface water infiltration umělá infiltrace povrchové vody
artificiality umělost
artificially uměle
artificially nepřirozeně
artillerist dělostřelec
artillery dělostřelectvo
artilleryman dělostřelec
artiodactyl sudokopytník
artisan řemeslník
artisans řemeslníci
artist výtvarník
artist umělkyně
artist umělec
artiste estrádní umělec
artiste artista
artistic umělecký
artistically artisticky
artistry mistrovství
artists umělci
artless prostý
artless bezelstný
artless hrubý
artlessness bezelstnost
arts umění
artsy diletantský
artwork umělecká práce
artworks umělecká díla
arty bohémský
arum druh rostliny
Aryan árijský
Aryan indoevropský
Aryan árijec
As arzénik
as zatímco
as za
as protože
as když
as jak
as jako
as a matter of fact vlastně
as a matter of fact ve skutečnosti
as a matter of fact de facto
as a whole jako celek
as all get-out jako blázen
as all get-out hodně
as American as apple pie velmi Americký
as bold as brass drzý jako opice
as brave as a lion statečný jako lev
as busy as a beaver pilný jak včelička
as cheap as dirt za babku
as clean as a whistle bez nečistot

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy