Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
methyl alcohol metylalkohol
methyl alcohol methylalkohol
methyl alcohol methanol
methyl benzene metylbenzen
methyl bromide brommetan
methyl chloride metylchlorid
methylated metylovaný
methylated spirits denaturovaný líh
methylene metylén
methylene chloride metylenchlorid
meticulous puntičkářský
meticulous pečlivý
meticulously pečlivě
meticulousness pečlivost
metier vhodná práce
metonymic metonymický
metonymical metonymický
metonymy metonymie
metre metr
metres metry
metric metrický
metric system metrický systém
metric ton metrická tuna
metrical metrický
metrically metricky
metricate převést na metrickou soustavu
metrication převedení na metrickou soustavu
metricize převést na metrickou soustavu
metrics metrika
metro metro
metrological metrologický
metrology nauka o měření
metrology metrologie
metronome metronom
metronomic monotónní
metronomic metronomický
metropolis metropole
metropolises metropole
metropolitan velkoměstský
metropolitan metropolitní
mettle odvaha
mettle odolnost
mettle nadšení
mettlesome odvážný
Metzler Metzler
mew mňoukat
mewed mňoukal
mewl kňourat
mews domy z bývalých stájí
Mexican Mexičan
Mexican mexický
Mexico Mexiko
Mexico City Mexico City
Mexico City hl.m. - Mexiko
Meyer Meyer
Meyers Meyers
mezzanine mezipatro
mezzo jemně
mezzo-soprano mezzosoprán
mezzotint mezzotinta
MFD Multifunction Display
MFG More Friendly Garbage!
MFIC Mother F---er In Charge
MFR maximální uskutečnitelná redukce
MFWIC Mother F---er What s In Charge
MGD My Gameboy Died
MH Mostly Harmless (5th part of THHGTTG)
MHDC(A) My Hard Drive crashed (again)
MHz megahertz
mi míle
MIA missing in action
Miami Miami
Miami město - Spojené státy americké
Miami okres v USA
miaow mňoukání

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy