Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
midwinter období zimního slunovratu
midwives porodní báby
midyear pololetní zkouška
midyear polovina roku
mien vzhled
MIF Milk In First (for tea drinking)
miff urazit
miffed uražený
might směl bych
might síla
might může
might snad
mightier mocnější
mightiest nejmocnější
mightily mocně
mightiness mohutnost
mighty mocný
mighty silně
mighty ohromně
mighty mohutně
mighty silný
mighty ohromný
mighty mohutný
mignon hezoučký
mignonette rezeda
migraine migréna
migrant přistěhovalec
migrant stěhovavý pták
migrant stěhovavý
migrate putovat
migrate táhnout
migrate migrovat
migrate stěhovat se
migrated přistěhovalý
migrates migruje
migrating migrující
migration stěhování
migration migrace
migration tah ptáků
migration route trasa migrace
migrations migrace
migratory stěhovavý
Miguel Miguel
mikado mikádo
mike mikrofon
Mike Míša
Mikhail Mikhail
mil tisícina palce
milady milostivá paní
Milan Milan
Milan Miláno
Milanese Milanese
milch dojný
milch cow dojnice
mild lehký
mild slabý
mild mírný
mild jemný
milder jemnější
milder mírnější
mildest nejjemnější
mildest nejmírnější
mildew padlí
mildew plíseň
mildewy plesnivý
mildly mírně
mildness mírnost
Mildred Mildred
mile míle
mileage vzdálenost
mileage délka v mílích
milepost milník
miler mílař
miles míle
milestone milník

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy