Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
milestone mezník
milestones milníky
MILF Mother I d Like to F---
milfoil řebříček obecný
MILG Make It Look Good
milieu prostředí
milieu životní prostředí
milieux životní prostředí
militancy bojovnost
militant militantní
militant bojovnost
militant bojovný
militantly militantně
militantly bojovně
militarily vojensky
militarisation militarizace
militarism militarismus
militarist militarista
militaristic militaristický
militarization militarizace
militarize militarizovat
militarized vojenský
military armádní
military vojsko
military válečný
military vojenský
military ability brannost
military academy vojenská akademie
military blockade vojenská blokáda
military campaign vojenská kampaň
military hospital lazaret
military service vojna
militate působit
militated svědčil
militates působí
militia milice
militia domobrana
militiaman milicionář
militiamen milicionáři
milk dojit
milk mléko
milk mléčný
milk glass mléčné sklo
milk of magnesia projímadlo
milk out zamlžit se
milk run ustálený plán
milk shake mléčný koktejl
milk tooth mléčný zub
milk up zamlžit se
milk-white mléčně bílý
milked podojený
milker dojnice
milker dojič
milker dojička
milkers dojnice
milkiness mléčnost
milking dojení
milkmaid dojička
milkmaids dojičky
milkman mlékař
milkmen mlékaři
milks dojí
milkshake mléčný koktejl
milksop strašpytel
milksop padavka
milkweed druh rostliny
milky mléčný
milky mléčně bílý
Milky Way galaxy Mléčná dráha
mill továrna
mill zpracovatelský závod
mill drtit
mill mlýnský
mill drtič
mill frézovat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy