Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
mill umlít
mill mlýn
mill mlít
mill válcovna
mill wheel mlýnské kolo
mill-wheel mlýnské kolo
millage vzdálenost
Millard Millard
Millay Millay
milled semletý
milled mletý
milled mlel
millenarian stoupenec mileniarizmu
millenarianism víra v milénium
millenary tisící
millennia milénium
millennia tisíciletí
millennial tisíciletý
millennium milénium
millennium tisíciletí
millepede stonožka
miller mlynář
millet proso
milliammeter měřič miliampér
milliampere miliampér
milliard miliarda
millibar milibar
Millie Millie
milligram miligram
Millikan Millikan
milliliter mililitr
millilitre mililitr
millimeter milimetr
millimeters milimetry
millimetre milimetr
millimetres milimetry
milliner kloboučnice
millinery kloboučnictví
milling zmatený
milling drcení
milling mletí
Millington Millington
million milión
millionaire milionářka
millionaire milionář
millionaires milionáři
millionairess milionářka
millionnaire milionář
millions milióny
millionth miliontý
millipede stonožka
millipedes stonožky
millisecond milisekunda
milliseconds milisekundy
millivolt milivolt
millivoltmeter milivoltmetr
milliwatt miliwatt
millpond rybník u mlýna
millrace mlýnský náhon
mills mele
millstone mlýnský kámen
millstone přítěž
millstones mlýnské kameny
millstream mlýnský náhon
millwheel mlýnské kolo
millwright stavitel mlýnů
Milne Milne
MILSATCOM Military Satellite Communications
MILSTAR Military Strategic and Tectical Relay Satellite
milt mlíčí
Milton Milton
Milwaukee město - Spojené státy americké
Milwaukee okres v USA
mime mim
mime pantomima

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy