Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
mine dolovat
mine dobývat
mine můj
mine mina
mine důl
mine detector detektor min
mine-detector detektor min
mined těžený
minefield minové pole
miner horník
miner s lamp kahan
mineral minerál
mineral minerální
mineral endowment minerální dary přírody
mineral oil minerální olej
mineral resource stocks zásoba minerálních zdrojů
mineral water minerální voda
mineral water minerálka
mineralisation mineralizace
mineralization mineralizace (hydrochemie)
mineralization mineralizace
mineralization of organic substances mineralizace organických látek
mineralized zrudněný
mineralized mineralizovaný
mineralogical mineralogický
mineralogical threshold mineralogický práh
mineralogist mineralog
mineralogy mineralogie
minerals nerosty
minerals minerály
miners horníci
Minerva Minerva
mines doly
mines těží
mineshaft těžební jáma
minestrone italská polévka
minesweeper minolovka
mineworker horník
mineworkers horníci
minge míchat
minge ochlupení ženy
mingle smísit se
mingle míchat
mingle družit se
mingle mísit
mingle with vmísit se
mingle with the guests vmísit se mezi hosty
mingled smíchané
mingles smíchává
mingling smíchávání
mini miniaturní
mini mini
miniature miniatura
miniature golf minigolf
miniatures miniatury
miniaturisation miniaturizace
miniaturise miniaturizovat
miniaturist miniaturista
miniaturization miniaturizace
miniaturize miniaturizovat
miniaturized miniaturizovaný
miniaturizes miniaturizuje
miniaturizing miniaturizující
minibar minibar
minibike malý motocykl
minibus mikrobus
minibus minibus
minibuses mikrobusy
minicab taxi na objednávku
minicam minikamera
minicar malý automobil
minicomputer minipočítač
minicomputers minipočítače
minim půlová nota
minima minima

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy