Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
minimal minimální
minimalism minimalizmus
minimalist minimalista
minimalistic minimalistický
minimality minimalita
minimally minimálně
minimax minimax
minimax nejmenší z maximálních ztrát
minimax regret decision criterion minimaxové kritérium špatných rozhodnutí
minimisation minimalizace
minimise minimalizovat
minimised minimalizovaný
minimising minimalizující
minimization minimalizace
minimizations minimalizace
minimize minimalizovat
minimized minimalizovaný
minimizer minimalizovatel
minimizers minimalizovatelé
minimizes minimalizuje
minimizing minimalizující
minimum nejnižší
minimum minimální
minimum minimum
minimum minimum
minimum efficient scale Minimální efektivní rozsah
minimum harmful concentration minimální škodlivá koncentrace
minimum lethal concentration minimální smrtelná (letální) koncentrace
minimum reserve requirements povinné minimální bankovní rezervy
minimum viable population životaschopné minimum populace
minimum wage minimální mzda
minimum yield of water source minimální vydatnost vodního zdroje
mining důlní
mining báňský
mining havířství
mining těžební
mining těžba
mining těžení
mining hornictví
mining báňský průmysl
minion přisluhovač
minions přisluhovači
miniscule Bezvýznamný
miniscule nepatrný
miniscule nedůležitý
miniscule maličký
miniseries miniseriál
miniskirt minisukně
minister vyslanec
minister duchovní
minister pastor
minister ministr
minister farář
ministerial ministerský
ministerially ministersky
ministers ministři
ministrant ministrant
ministration péče
ministries ministerstva
ministry ministerstvo
minium minium
minium suřík
minivan minivan
mink norek
minke druh velryby
minks norci
Minn Minn
Minneapolis město - Spojené státy americké
minnesinger minesengr
Minnesota stát v USA
Minnie Minnie
minnow střevle
minnows střevle
minor menší
minor moll

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy