Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
as cold as charity studený jako kámen
as compared to v porovnání s
as compared with v porovnání s
as compared with ve srovnání s
as cool as cucumber klidný jako Angličan
as cool as cucumber s klidem Angličana
as cool as cucumber studený jako psí čumák
as drunk as a skunk opilý
as dumb as a sack of hammers hloupý
as easy as falling off a log snadná věc
as expected podle očekávání
as far as pokud
as far as až k
as far as
as far as I know kam až moje vědomosti sahají
as for pokud jde o
as for co se týče
as if jakoby
as if jako by
as it were jaksi
as long as pokud
as long as dokud
as luck would have it a samozřejmě ...
as new jako nový
as of k
as per podle
as plain as day jasné jako facka
as plain as the nose on your face velmi jasný
as poor as a church mouse velmi chudý
as regards co se týče
as required jak je požadováno
as scarce as hen s teeth řídce se vyskytující
as sick as a dog velmi nemocný
as sick as a parrot velmi nemocný
as slow as a dead snail nepřekonatelně pomalý
as slow as a snail pomalý jako hlemýžď
as slow as molasses in January velmi pomalý
as solid as the Rock of Gibraltar velmi stabilní
as soon as jen co
as soon as jakmile
as soon as possible co nejrychleji
as soon as possible co nejdříve
as soon as possible co nejdřív
as sure as shit naprosto zřejmý
as the crow flies vzdušnou čarou
as though jakoby
as though jako by
as to co se týče
as to pokud jde o
as useless as a fifth wheel zbytečný
as useless as a fifth wheel jako pátý kolo u vozu
as useless as tits on a boar zbytečný
as usual jako obvykle
as well rovněž
as well as a také
as well as jakož i
as well as can be co nejlépe
as will soon become apparent jak se brzy jasně ukáže
as you wish jak si přejete
asbestos azbest
asbestosis azbestóza
ascariasis askariáza
ascend vystoupat
ascend stoupat
ascendancy převaha
ascendancy nadvláda
ascendant předek
ascendant nadvláda
ascendant praotec
ascendant bod ekliptiky
ascendency převaha
ascendency nadvláda
ascendent vzestup
ascendent stoupající
ascending stoupající

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy