Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
mirage přelud
Miranda Miranda
mire ponořit
mire močál
mire bažina
mired zablácený
mired ponořený
mires močály
MIRFS Multifunction Integrated Radio Frequency System (JAST)
Miriam ženské křestní jméno
Miro Miro
Miro Miró
mirror zrcátko
mirror zrcadlit
mirror zrcadlení
mirror zrcadlový
mirror zrcadlo
mirror image zrcadlový obraz
mirrored zrcadlový
mirroring zrcadlení
mirrorlike zrcadlící
mirrors zrcadla
mirth veselí
mirth smích
mirthful veselý
mirthfully vesele
mirthfulness veselost
mirthless nucený
mirthless neveselý
mirthless neradostný
mirthlessly nuceně
MIRV raketa nesoucí více samostatných hlavic
MIRV Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle
miry bažinatý
misaddress špatně zaslaný
misadventure neštěstí
misadventure nehoda
misaligned vychýlený
misalignment vychýlení
misalliance mezaliance
misandry misandrie
misanthrope mrzout
misanthrope misantrop
misanthropic mrzoutský
misanthropically nesnášenlivě
misanthropist mrzout
misanthropy škarohlídství
misapplication zneužití
misapply zpronevěřit
misapply zneužít
misapply zneužívat
misapprehend nepochopit
misapprehension nepochopení
misapprehension nedorozumění
misappropriate použít k nesprávnému účelu
misappropriate zpronevěřit
misappropriate zneužít
misappropriation zpronevěra
misappropriation zpronevěření
misbegotten nemanželský
misbegotten nelegitimní
misbegotten nemanželské dítě
misbehave chovat se špatně
misbehave chovat se neslušně
misbehave špatně se chovat
misbehaved špatně se chovat
misbehaving neslušně se chovající
misbehaving špatně chovající se
misbehavior špatné chování
misbehavior neslušné chování
misbehaviour špatné chování
misbehaviour nevychovanost
misbeliever nevěřící
misbeliever nevěrec
misbeliever bludař

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy