Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
misdirected nesprávně poslaný
misdirection uvedení v omyl
misdo špatně udělat
misdoing zločin
mise en scene přizpůsobení scény
mise-en-scene přizpůsobení scény
miser lakomec
miserable zubožený
miserable nešťastný
miserable zbědovaný
miserable ubohý
miserable bídný
miserable mizerný
miserableness ubohost
miserably zbědovaně
misericord miserikordie
miseries utrpení
miseries bída
miserliness lakomost
miserly lakomý
misers lakomci
misery mizérie
misery strádání
misery nouze
misery neštěstí
misery utrpení
misery trápení
misery bída
misfeasance přestupek
misfile nesprávně zařadit
misfire selhat
misfit ztracená existence
misfits lidé na nesprávných místech
misfortune smůla
misfortune neštěstí
misfortunes neštěstí
misgiving obava
misgivings obavy
misgovern špatně vládnout
misgovernment špatná vláda
misguidance špatné vedení
misguide svést
misguide špatně vést
misguided chybný
misguided zavádějící
misguidedly chybně
mishandle týrat
mishandle špatně zacházet
mishap nehoda
mishap neštěstí
mishap malér
mishaps nehoda
mishear přeslechnout
mishear špatně slyšet
misheard slyšený špatně
mishmash chaos
mishmash mišmaš
misidentification nesprávné určení totožnosti
misinform dezinformovat
misinform špatně informovat
misinformation dezinformace
misinformation špatná informace
misinformed špatně informovaný
misinterpret nesprávně vykládat
misinterpretation nesprávný výklad
misinterpreted nesprávně vyložený
misinterpreting nesprávné interpretování
misjudge nesprávně posuzovat
misjudged nesprávně posouzený
misjudgement nesprávné posouzení
misjudgment nesprávné posouzení
mislabel špatně označený
mislaid nesprávně založený
mislay založit
mislay neprávně založit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy