Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
mislead svést
mislead pomýlit
mislead mýlit
mislead klamat
misleading klamný
misleading zavádějící
misleadingly klamně
misleads klame
misled zmýlený
misled pomýlený
misled uveden v omyl
mismanage špatně spravovat
mismanagement špatná správa
mismanagement korupce
mismatch nevhodné spojení
mismatch nesouhlasit
mismatch neshoda
mismatched nevhodný
mismatched nerovnocenný
mismatched nevhodně spojený
mismatches nevhodně spojuje
mismatching nevhodně spojující
misname nadávat
misneed špatné potřeby
misnomer nesprávný název
misogamist nepřítel manželství
misogamy odpor k manželství
misogynic misogynský
misogynist misogynní
misogynist misogyn
misogynist nepřítel žen
misogynistic nepřátelské k ženám
misogynous nepřátelský k ženám
misogyny misogynství
misogyny mužský sexismus
misology nenávist k vědění
misplace špatně umístit
misplaced chybně umístěný
misplaced špatně umístěný
misplacement špatné umístění
misplaces dává na špatné místo
misplacing dávání na špatné místo
misplay špatná hra
misprint tisková chyba
misprint chyba tisku
misprinted chybně vytištěný
misprints tiskové chyby
misprision zatajení
mispronounce špatně vyslovit
mispronunciation špatné vyslovení
mispronunciation špatná výslovnost
misquotation nesprávná citace
misquote nesprávně citovat
misquoted nesprávně citovaný
misquoted chybně uvedený
misread nesprávně přečíst
misreading nesprávné pochopení
misremember zapomenout
misreport nesprávně hlásit
misrepresent překroutit
misrepresentation překroucení
misrepresentations překroucení
misrepresented zkreslený
misrepresented zkomolený
misrepresented překroucený
misrepresenting zkreslující
misrule špatná vláda
miss slečinka
miss propást
miss nezasáhnout
miss netrefit
miss dívka
miss děvče
miss zameškat
miss vynechat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy