Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
miss opominout
miss promeškat
miss postrádat
Miss Miss
miss zmeškat
Miss slečna
miss minout
miss míjet
miss uniknout
miss pochopit
miss out zanedbat
miss out on přijít o něco
miss the point zmeškat pointu
miss you chybíš mi
missal modlitební kniha
missed zmeškaný
missed minul
misses zmeškává
misshape znetvořit
misshape deformovat
misshapen znetvořený
misshapen zdeformovaný
misshapen deformovaný
missile střela
missile oštěp
missile raketa
missile šíp
missiles rakety
missing nepřítomný
missing pohřešovaný
missing nezvěstný
missing chybějící
missing link hypotetický tvor mezi lidoopy a člověkem
missing link chybějící článek
missing person pohřešovaný
mission misie
mission úkol
mission mise
mission poslání
missionaries misionáři
missionary misionář
missioner misionář
missions mise
missis mladá paní
Mississippi Mississippi
missive dopis
missive psaná zpráva
missive úřední dopis
Missoula okres v USA
Missouri stát v USA
misspeak špatně říci
misspell misspell/misspelt/misspelt
misspell misspell/misspelled/misspelled
misspell udělat pravopisnou chybu
misspelled misspell/misspelled/misspelled
misspelled pravopisně chybný
misspelling pravopisná chyba
misspellings pravopisné chyby
misspells dělá pravopisnou chybu
misspelt misspell/misspelt/misspelt
misspelt nesprávně hláskovaný
misspend promrhaný
misspent promrhat
misstate udat nesprávně
misstatement nesprávné uvedení
misstep chybný krok
missus lepší polovička
Missy ženské křestní jméno
mist opar
mist mrholit
mist zamlžit
mist zamlžení
mist mlha
mistakable matoucí
mistake vada

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy