Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
mistake mýlka
mistake chybit
mistake zmýlit se
mistake mýlit se
mistake mistake/mistook/mistaken
mistake omyl
mistake chyba
mistaken nesprávný
mistaken mylný
mistaken chybný
mistaken mistake/mistook/mistaken
mistakenly chybně
mistakes omyly
mistakes vady
mistakes chyby
mistaking záměna
misted zamlžený
mister pan
misters pánové
mistily mlhavě
mistime špatně načasovat
mistiness mlhavost
misting mrholivý
mistletoe druh jmelí
mistletoe jmelí
mistook chyba
mistook mistake/mistook/mistaken
mistral mistral
mistranslated nesprávně přeložený
mistranslation nesprávný překlad
mistreat týrat
mistreat špatně zacházet
mistreatment špatné zacházení
mistress paní
mistress mistrová
mistress milenka
mistress vládkyně
mistresses milenky
mistrial zmatené soudní řízení
mistrust nedůvěra
mistrusted nemající důvěru
mistrustful nedůvěřivý
mistrustfully nedůvěřivě
mists zamlžuje
misty nejasný
misty zamlžený
misty mlhavý
misty mlhavo
mistype špatně zapsat na stroji
mistyped špatně zapsaný na stroji
mistypes špatně zapisuje
mistyping špatně zapisující na stroji
misunderstand nechápat
misunderstand nepochopit
misunderstand neporozumět
misunderstand nerozumět
misunderstanding nedorozumění
misunderstanding nepochopení
misunderstandings nepochopení
misunderstood nerozuměl
misunderstood nepochopený
misuse špatné zacházení
misuse nesprávně použít
misuse nesprávné užití
misuse zneužít
misuse špatně zacházet
misuse špatné nakládání
misuse nesprávné použití
misuse zneužití
misuse zneužívat
misused zneužitý
misuser zneuživatel
misuses zneužívá
misusing zneužívání
misustment špatné nastavení

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy