Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Mitch Mitch
Mitchell Mitchell
mite roztoč
miter druh biskupovy pokrývky hlavy
miter joint spojení na pokos
mitigate uklidnit
mitigate utišit
mitigate zmírnit
mitigated zmírněný
mitigates zmírňuje
mitigating zmírňující
mitigating uklidňující
mitigation zmírnění
mitigation snížení
mitigative zmírňující
mitochondria mitochondrie
mitochondrial mitochondriální
mitochondrion mitochondrie
mitoses mitóza
mitosis mitóza
mitotic mitotický
mitre pokos
mitre mitra
mitt baseballová rukavice
mitten palčáky
mittens palčáky
mix smíchat
mix zamíchat
mix míchat
mix in vmíchat
mix in přimíchat
mix up promíchat
mix up pomíchat
mix up smíchat
mix up promísit
mix up poplést
mix with stýkat se s
mix-up zmatek
mixable mísitelný
mixed smíšený
mixed anglické pivo
mixed economy smíšená ekonomika
mixed liquor aktivační směs
mixed liquor suspended solids koncentrace kalu
mixed liquor suspended solids (MLSS) MLSS koncentrace kalu (angl.)
mixed marriage smíšené manželství
mixed number smíšené číslo
mixed sample směsný vzorek (vody)
mixed up zmatený
mixed up pomíchaný
mixed up promíchaný
mixed-flow system směšovací systém (hydrosystém)
mixed-up pomíchaný
mixed-up promíchaný
mixer mixér
mixer směšovač
mixers mixéry
mixes mixuje
mixing směšování
mixing míšení
mixotrophic microorganism mixotrofní mikroorganismus (mikrobiol.)
mixotrophic organism mixotrofní organismus (hydrobiol.)
mixture smíšenina
mixture směs
mixture směsice
mixtures směsi
mizzen druh stěžně na lodi
mizzenmast druh stěžně na lodi
mizzle mrholit
mizzle mžít
MLA Multiple Letter Acronym
MLV Medium Launch Vehicle
mm mm
mm Hg mm Hg
MMC Metal Matrix Composite

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy