Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
MMIC Monolithic Microwave Integrated Circuit
MMIF My Mouth Is Full
MMTD Miniaturized Munition Technology Demonstration
MMW Millimeter Wave
mnemonic mnemonický
mnemonic mnemotechnika
mnemonic mnemotechnický
mnemonically mnemonicky
mnemonics mnemotechnika
mnemonics mnemonika
mnemonist mnemotechnik
mnemotechnic mnemotechnický
MNS Mission Needs Statement
moan sténání
moan sténat
moan nářek
moan zaúpění
moan úpět
moan naříkat
moan hořekovat
moan bědovat
moan vzdychat
moaned sténal
moaner reptal
moaning sténání
moaning skučení
moaning naříkání
moaning naříká
moans naříká
moat příkop
moated příkopový
moats příkopy
mob dav
mobcap ženský domácí čepec
mobile hybný
mobile pohyblivý
mobile pojízdný
mobile mobilní
mobile air pollution source mobilní zdroj znečišťování ovzduší
mobile home obytný dům
mobile line mobilní potrubí
mobile phone mobilní telefon
mobile sources of air pollution mobilní zdroje znečištění ovzduší
mobilisation mobilizace
mobilise mobilizovat
mobilised mobilizoval
mobility pohyblivost
mobilizable zmobilizovatelný
mobilizable mobilizovatelný
mobilization mobilizace
mobilize mobilizovat
mobilize zmobilizovat
mobilize uvést do stavu pohotovosti
mobilize uvést do pohybu
mobilize připravit
mobilized zmobilizovaný
mobilized zmobilizoval
mobilized připravil
mobilized mobilizoval
mobilizer osoba uvádějící do pohybu
Mobius strip Mobiův proužek
mobs davy
mobster kriminálník
mobster gangster
mobster člen gangu
moccasin mokasín
moccasins mokasín
mocha moka
mock výsměch
mock posměch
mock zesměšňovat
mock vysmívat se
mock posmívat se
mock nepravý
mock napodobit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy