Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
mock klamný
mock karikovat
mock ironizovat
mock-up model
mocked napodobovaný
mocked imitovaný
mocker posměváček
mocker posměvač
mockery výsměch
mockery posměch
mocking výsměšný
mocking posměšný
mockingbird druh drozda
mockingly výsměšně
mocks vysmívá se
mockup vytvořit model
mod zkratka modulo
modal modální
modal způsobové sloveso
modal auxiliary pomocné sloveso
modal verb způsobové sloveso
modalities modality
modality modalita
modally modálně
mode režim
mode styl
mode způsob
mode móda
mode mód
mode switching změna způsobu
model vzor
model modelovat
model modelka
model manekýnka
model model
modeled vymodelovaný
modeler modelář
modeling modelování
modelled modelovaný
modeller modelář
modelling modelování
models modely
modem modem
modem MOdulátor DEModulátor
modems modemy
moderate mírnit
moderate levný
moderate moderovat
moderate průměrný
moderate střední jakosti
moderate rozumný
moderate ztlumit
moderate umírněnec
moderate umírněný
moderate zmírnit
moderate inflation mírná inflace
moderated zmírněný
moderated mírnil
moderately mírně
moderateness umírněnost
moderates zmírňuje
moderating zmírňující
moderation zmírňování
moderation moderace
moderation mírnost
moderato moderato
moderator moderátor
modern současný
modern moderní
modernisation modernizace
modernise zmodernizovat
modernise modernizovat
modernised modernizovaný
modernism modernismus
modernist modernista

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy