Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
ascension povýšení
ascensional stoupající
ascensional vzestupný
ascensive vzestupný
ascent stoupání
ascertain zjišťovat
ascertain zjistit
ascertainable zjistitelný
ascertained zjištěný
ascertained prokázaný
ascertainment zjištění
ascetic asketický
ascetic asketa
ascetical asketický
ascetically asketicky
asceticism askeze
asceticism život odříkání
ASCII American Standard Code for Information Interchange
ASCII ASCII tabulka znaků
ascites ascites
ascorbic acid kyselina askorbová
ascospore askospora
ascot druh šály
ascribable připisovaný např. někomu
ascribe přisuzovat
ascribe připisovat
ascribe přičítat
ascribe připsat
ascribed přisuzovaný
ascribed připsaný
ascribing připisování
ascription přisuzování
ascus askus
asepsis asepse
aseptic sterilní
aseptic aseptický
aseptically sterilně
asexual asexuální
asexuality bezpohlavnost
asexuality asexualita
asexually asexuálně
ash popílek
ash jasanový
ash jasanové dřevo
ash jasan
ash popel z mrtvoly
ash popel
Ash Wednesday Popeleční středa
ash-bin popelnice
ashamed zahanbený
ashamed zanedbaný
ashamedly zahanbeně
ashbin popelnice
ashcan popelnice
ashen sinalý
ashen popelový
ashen bledý
Asher Asher
ashes popel
Asheville město v USA
Ashgabat hl.m. - Turkmenistán
Ashland Ashland
ashlar kvádrové zdivo
ashlar kamenný kvádr
ashlar kvádr
ashman popelář
ashore na břehu
ashtray popelník
ashy popelavý
Asia Asie
Asia Minor Malá Asie
Asian obyvatel Asie
Asian Asijec
Asian asijský
Asiatic asijský

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy