Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
modernistic modernistický
modernity modernost
modernization modernizace
modernize modernizovat
modernized modernizovaný
modernizer modernizovatel
modernizing modernizování
modernly moderně
modernness modernost
moderns zmoderňuje
modes režimy
modest nenáročný
modest prostý
modest neokázalý
modest slušný
modest skromný
modestly skromně
Modesto Modesto
modesty nenáročnost
modesty cudnost
modesty skromnost
modicum trocha
modicum špetka
modicum maličko
modifiability upravitelnost
modifiability přizpůsobitelnost
modifiable upravitelný
modification úprava
modification modifikace
modifications modifikace
modified upravený
modified upraven
modifier modifikátor
modifiers modifikátory
modifies upravuje
modify změnit
modify přizpůsobit
modify pozměnit
modify modifikovat
modify upravit
modifying modifikující
modifying factor (MF) modifikující faktor
modiolus modiolus
modish módní
modishly módně
modishness módnost
modiste švadlena
Modula Modula
Modula-2 Modula-2
Modula-3 Modula-3
modular modulární
modularisation modularizace
modularise modularizovat
modularity modularita
modularization modularizace
modularize modularizovat
modularized modularizovaný
modularizes modularizuje
modularizing modularizující
modularly modulárně
modulate modulovat
modulated modulovaný
modulates moduluje
modulating modulující
modulation modulace
modulations modulace
modulator modulátor
modulators modulátory
module modul
modules moduly
moduli modul
modulo modulo
modulus modul
modus způsob
modus operandi zavedený postup

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy