Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
modus vivendi kompromis
Moe Moe
Moen Moen
MOF Matter Of Fact
Mogadishu hl.m. - Somálsko
mogul magnát
mohair mohér
Mohammed Mohammed
Mohammedan mohamedán
Mohammedan mohamedanský
Mohr Mohr
moiety polovina
moil dřina
moire moaré
moist navlhlý
moist mokrý
moist vlhký
moist seedlings pickling mokré moření sadby
moist seedlings pickling in mild vacuum mokré moření sadby ve slabém vakuu
moist sowing seed pickling mokré moření osiva
moist sowing seed pickling in mild vacuum mokré moření osiva ve slabém vakuu
moisten navlhčit
moistened zvlhčený
moistened navlhčený
moistened seedlings pickling zvlhčené moření sadby
moistened sowing seed pickling zvlhčené moření osiva
moistener zvlhčovač
moistening zvlhčování
moistening vlhčení
moistening ovlhčování
moistening navlhčování
moistening irrigation doplňková závlaha
moister vlhčí
moistly vlhce
moistness vlhkost
moisture vláha
moisture vlhko
moisture vlhkost
moisture indicator vlhkoměr
moisture ratio číslo vlhkosti (půdy)
moisture-content indicator hygrometr
moisturise navlhčit
moisturiser hydratační krém
moisturize zvlhčit
moisturize navlhčit
moisturizer zvlhčovač
Mojave Desert Mohavská poušť
mojo kouzlo
moke osel
moke herka
molal molální
molality molalita
molar zub stolička
molar molekulový
molar molární
molarity molarita
molasses melasa
mold bednění
mold formovat
mold ornice
mold utvářet
mold zformovat
mold forma
mold plíseň
mold tvořítko
Moldavia Moldavsko
Moldavia Moldávie
Moldavian Moldavský
moldavite moldavit
moldboard radlice
molded tvarovaný
molder rozdrobit
moldered rozdrobený
moldiness plesnivost
molding utváření

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy