Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
moment mžik
moment chvilka
moment okamžik
moment moment
moment of clarity jasná chvilka
momenta spád událostí
momentaneous okamžitý
momentarily momentálně
momentarily chvilkově
momentariness krátkodobost
momentary okamžitý
momently na okamžik
momentous důležitý
momentously důležitě
momentousness důležitost
moments momenty
momentum setrvačnost
momentum moment
momentum hybnost
momentum spád událostí
momma máma
mommie máma
mommy máma
moms maminky
Mon Mon
Mona Mona
Monaco hl.m. - Monako
Monaco Monaco
Monaco Monako
monad monáda
monad bičíkovec
monadic jednočlenný
monandry monandrie
monarch panovník
monarchal vladařský
monarchic panovnický
monarchic monarchický
monarchical panovnický
monarchical monarchický
monarchies monarchie
monarchism monarchismus
monarchist monarchista
monarchistic monarchistický
monarchs panovníci
monarchy monarchie
monasteries kláštery
monastery klášter
monastic klášterní
monastical mnišský
monastical klášterní
monastically mnišsky
monasticism mnišství
monatomic monoatomární
monatomic jednoatomový
monaural monofonní
monaural monaurální
monaural jednoušní
Monday pondělek
Monday Monday
Monday pondělí
mondo velký
mondo podivný
Monet Monet
monetarily měnově
monetarism monetarismus
monetarist monetarista
monetarists monetaristé
monetary měnový
monetary peněžní
monetary monetární
monetary aggregates Peněžní agregáty
monetary asset peněžní aktivum
monetary base finanční základna
monetary gold měnové zlato
monetary instrument nástroje monetární politiky

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy