Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
monetary policy monetární politika
monetary targets peněžní cíle
monetary tools nástroje monetární politiky
monetary unit (unit of currency) peněžní jednotka
monetize zpeněžit
monetize zavést jako měnový standart
monetize přeměnit aktiva v peníze
money peněžní
money měna
money peníze
money peněz
money belt opasek na peníze
money in circulation peníze v oběhu
money income peněžní důchod
money laundering praní špinavých peněz
money market peněžní trh
Money Market Mutual Funds (MMMFs). Vzájemné fondy peněžního trhu
money matters peněžní problematika
money order peněžní příkaz
money order peněžní poukázka
money stock nabídka
money stock zásoba peněz v ekonomice
money supply nabídka peněz v ekonomice
money supply zásoba peněz v ekonomice
money supply nabídka peněz
money supply zásoba peněz
money transfer peněžní převod
money-grubber skrblík
money-grubbing mamon
money-market fund fond peněžního trhu
moneybag měšec
moneybags měšce
moneyed majetný
moneygrubber skrblík
moneygrubbing mamon
moneylender lichvář
moneyless bezpeněžný
moneyless nemající peníze
moneymaker terno
moneymaking výnosný
moneymaking výnosný podnik
moneyman finančník
Monfort Monfort
monger šiřitel
monger obchodník
Mongol mongolština
mongol mongol
mongol mongolský
Mongolia Mongolsko
Mongolian mongolština
Mongolian Mongol
Mongolian mongolský
Mongolic mongolský
mongolism mongolismus
mongoloid mongol
mongoose promyka indická
mongoose mungo
mongoose mangusta indická
mongoose hovno hlodavce
mongrel míšenec
mongrel kříženec
mongrel pes smíšené rasy
Monica Monica
monicker přezdívka
monied majetný
monies peníze
Monika Monika
moniker přezdívka
moniliasis moniliáza
monism monismus
monist monista
monistic monistický
monition výstraha
monitor monitor
monitor sledovat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy