Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
moodily loudavě
moodiness rozmrzelost
moodiness rozladěnost
moodiness náladovost
moodiness loudavost
moods nálady
moody náladový
moola peníze
moon měsíc
moon (over) toužit (po něčem)
moonbeam měsíční paprsek
mooncalf moula
mooncalf hlupák
Mooney Mooney
mooning snění
moonless bezměsíčný
moonlight melouchařit
moonlight měsíční svit
moonlight měsíční světlo
moonlighter melouchář
moonlighting melouchaření
moonlit osvětlený měsícem
moonrise východ měsíce
moons sní
moons měsíce
moonscape měsíční krajina
moonshine měsíční svit
moonshiner ilegální výrobce lihovin
moonshot vypuštění kosmické lodě na Měsíc
moonstone měsíček
moonstruck pomatený
moonstruck praštěný
moonstruck poblázněný
moonstruck bláznivý
moonwalk chůze na místě
moonwalk pěší výprava po Měsíci
moony zasněný
moor planina
moor slatina
moor vřesoviště
moorcock tetřeví kohout
Moore Moore
moored porostlý vřesovištěm
moorhen samice tetřeva
moorhen druh ptáka
mooring kotviště
moorings kotviště
moorland bažina
moorland slatina
moorland mokřina
moorland rašeliniště
moorland vřesoviště
Moors Moors
moors močály
moose los
moot diskutovat
moot diskutabilní
moot sporný
moot čistě teoretický
moot court právní diskuse o fiktivních případech
mooted předložený
MOOTW Military Operations Other Than War
mop mop
mop grimasa
mop up skoncovat
mop up skoncovat s
mope být sklíčený
moped moped
moped sklíčený
moppet roztomilé dítě
mopping vytírání
mopping utírání
mops mopy
MOR Middle Of the Road
moraceous morušovitý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy