Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Asiatic Asiat
Asiatic obyvatel Asie
Asiatics obyvatelé Asie
aside stranou
aside from stranou od
asinine hloupý
ask žádat
ask zeptat se
ask zažádat
ask ptát se
ask požádat
ask poprosit
ask očekávat
ask vyzvat
ask vybídnout
ask požadovat
ask otázat se
ask dotazovat se
ask doptat se
ask vyžadovat
ask tázat se
ask ptát
ask about ptát se na
ask after zeptat se na koho
ask for žádat o co
ask for ptát se po někom
ask for žádat o něco
ask for říci si o
ask for prosit o
ask for it říkat si o to
ask for the moon žádat více než je potřeba
ask for trouble koledovat si
ask in pozvat
ask out pozvat ven
ask over pozvat k sobě
ask permission žádat povolení
ask round pozvat
askance nedůvěřivě
askant šikmo
asked žádal
asked tázaný
asked price nabízená cena
askew šikmo
asking ptaní
asking price požadovaná cena
asks táže se
ASL americká znaková řeč
aslant napříč
aslant nakřivo
asleep spící
asleep at the switch nedávající pozor
aslope šikmý
asocial asociální
asp brejlovec
asparagine asparagin
asparagus asparágus
asparagus chřest
aspartame aspartam
ASPCA americký svaz ochránců zvířat
aspect vid
aspect vzhled
aspect stanovisko
aspect vyhlídky
aspect situace
aspect hledisko
aspect výhled
aspect poloha
aspect stav
aspect zřetel
aspect stránka
aspect aspekt
aspect ratio poměr šířky k výšce
aspect ratio poměr stran
aspects aspekty
aspen osika

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy