Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
more or less víceméně
more precisely přesněji
more provocatively dráždivěji
more seductive svůdnější
more sensitive citlivější
more silent tišší
more slowly pomaleji
more than víc než
more than přes
more than a half nadpoloviční
more tightly těsněji
more times víckrát
Morehouse Morehouse
morel smrž
Moreland Moreland
morello višně
Moreno Valley město - Spojené státy americké
moreover mimoto
moreover navíc
moreover kromě toho
moreover nadto
moreover mimo to
mores zvyky
moresque maurský
MORF Male Or Female
Morgan Morgana
morganatic morganatický
morgue márnice
Moriarty Moriarty
moribund skomírající
moribundity skomírání
moridge hypotéka
Morley Morley
Mormon mormonský
Mormon Mormon
Mormonism mormonství
morn jitro
morning jitro
morning ráno
morning ranní
morning dopoledne
morning glory povijnice
morning glory druh vinné révy
morning sickness ranní nevolnost
morning star jitřenka
mornings rána
Morocco Maroko
moron trouba
moron pitomec
moron imbecil
moron debil
moron blbec
Moroni hl.m. - Komory
Moroni Moroni
moronic pitomý
moronically pitomě
moronity debilita
morons hlupáci
morons pitomci
morose nevrlý
morose mrzutý
morosely nevrle
moroseness nevrlost
morph změna tvaru v animaci
morpheme morfém
morphemic morfematický
morphia morfium
morphine morfin
morphing změna tvaru v animaci
morphism morfismus
morphisms morfismy
morphogenesis morfogeneze
morphogenetic morfogenetický
morphologic morfologický
morphological morfologický

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy