Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
morphologically morfologicky
morphology morfologie
morphophonemics morfonologie
Morrill Morrill
Morris Morris
Morrison Morrison
Morrissey Morrissey
morrow zítřek
morse morseovka
morse vysílat morseovkou
Morse Morse
Morse code Morseovka
morsel sousto
morsels sousta
mort myslivecký výraz
mortage hypotéka
mortal smrtelně nebezpečný
mortal smrtelný
mortal smrtelník
mortality úmrtnost
mortality smrtelnost
mortality smrtelníci
mortality mortalita
mortally smrtelně
mortals smrtelníci
mortar hmoždíř
mortar rozmělnit v moždíři
mortar odpálit moždíř
mortar ostřelovat z minometu
mortar omítnout
mortar minomet
mortar moždíř
mortar třecí miska
mortar malta
mortar and pestle třecí miska s tloučkem
mortarboard slavnostní pokrývka hlavy na univerzitě
mortared omítnutý
mortared ostřelovaný minometem
mortaring omítání
mortaring ostřelování minometem
mortars minomety
mortgage zástava
mortgage zatížit hypotékou
mortgage zastavit nemovitost
mortgage hypotéka
mortgage bank hypotéční banka
mortgagee hypotéční věřitel
mortgager zástavce
mortgager hypoteční dlužník
mortgages hypotéky
mortgagor hypotéční dlužník
mortice čtvercová díra na čep
mortician funebrák
mortification ponížení
mortified ponížený
mortifies ponižuje
mortify umrtvit
mortify ponížit
mortifying ponižující
Mortimer Mortimer
mortise drážka
Morton Morton
mortuary márnice
MOS Member of the Opposite Sex
mosaic mozaika
mosaics mozaika
Moscone Moscone
Moscow hl.m. - Rusko
Moscow Moskva
Moser Moser
Moses Mojžíš
Moses Moses
mosey loudat se
mosh tanec
Moslem muslim

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy