Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Moslem mohamedán
Moslem muslimský
mosque mešita
mosquito moskyt
mosquito komár
mosquito net síť proti komárům
mosquitoes komáři
mosquitoes moskyti
moss mech
moss-grown obrostlý mechem
mossback stařec
mossback zpátečník
mossback venkovan
Mossberg Mossberg
mosses mechy
mossy mechový
most nanejvýš
most maximálně
most něco nejvíce
most většina
most nejvíce
most nejvíc
MOST = Maynard Operation Sequence Technique systém měření práce pomocí předem určených časů
most advanced nejpokročilejší
most famous nejslavnější
most frequent nejčastější
most grateful velmi vděčný
most interesting nejzajímavější
most intimate nejdůvěrnější
most likely nejspíše
most likely nejspíš
most rapid approach path cesta nejrychlejšího přístupu
most secret nejtajnější
most seriously affected country MSA krajina (angl.)
most tormenting nejtrýznivější
mostly ve většině případů
mostly ponejvíce
mostly většinou
mot chytrá poznámka
MOTAS Member Of The Appropriate Sex
MOTD Message Of The Day
mote smítko
motel motel
motels motely
motet moteto
moth mol
moth-eaten prožraný od molů
mothball naftalín
mothball naftalínová kulička
mothballs naftalínové kuličky
mother matečný
mother rodný
mother mateřský
mother pečovat
mother matka
mother country rodný kraj
mother s matčin
Mother s Day Den matek
mother superior matka představená
mother tongue rodný jazyk
mother-in-law tchyně
mother-of-pearl perleť
motherboard základní deska
motherfucker hajzl
motherfucker mamrd
motherfucker vulgárně mizera
motherfucker syn jenž nectí svou matku a nebo ženu
motherfucking mít sex se svou matkou
motherhood mateřství
motherland mateřská země
motherless bez matky
motherlike podobný matce
motherliness mateřská láska
motherly mateřský
mothers matky

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy