Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
mothers-in-law tchyně
moths můry
moths moly
motif motiv
motifs motivy
motile pohyblivé např. mikroorganismy
motility pohyblivost např. mikroorganismů
motion chod
motion pohyb
motion picture film
motion sickness nevolnost z cestování
motion towards here sem
motional kinetický
motional pohybový
motioned navrhovaný
motionless nehybný
motionlessly nehybně
motionlessness nehybnost
motions pohyby
motivate motivovat
motivated motivovaný
motivates motivuje
motivating motivující
motivation motivace
motivational motivační
motivational motivující
motivations motivace
motivator stimul
motive námět
motive motiv
motive pohnutka
motiveless bezpříčinný
motives motivy
motley různorodý
motley strakatý
motley nesourodý
motley pestrý
MOTM Member Of The Month
motocross motokros
motor motorové
motor motor
motor crane autojeřáb
motor home obytný vůz
motor inn hotel pro motoristy
motor pool vojenský automobilový park
motor scooter motorový skútr
motor vehicle motorové vozidlo
motorbike motorka
motorbikes motorky
motorbikes motocykly
motorboat motorový člun
motorcade kolona automobilů
motorcar automobil
motorcars automobily
motorcycle motorka
motorcycle motocykl
motorcycles motocykly
motorcyclist motocyklista
motored motorizovaný
motorial motorický
motoring automobilismus
motorist motorista
motorists motoristé
motorization automobilizace
motorization motorizace
motorize motorizovat
motorized motorizovaný
motorizes motorizuje
motorizing motorizující
motorless bezmotorový
motorman strojvůdce
motormouth mluvka
motors motory
motorway autostráda
motorway dálnice

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy