Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
mountainously hornatě
mountains hory
mountainside horský svah
mountaintop vrcholek hory
mountebank šarlatán
mounted namontovaný
mounter montér
mounting upevnění
mounting připevnění
mounting držák
mounting montážní
mounting montáž
mountings montáže
mounts montuje
mourn nosit smutek
mourn truchlit
mourn for bědovat
mourn over bědovat
mourned oplakávaný
mourner truchlící
mourners truchlící
mournful truchlivý
mournfully truchlivě
mournfulness truchlivost
mourning smutek
mourning dove smuteční holubice
mourns truchlí
mouse myška
mouse myš
mouse myš
mouser čmuchal
mouser kočka dobře lovící myši
mouses myši
mousetrap past
mousetrap pastička na myši
mousey bázlivý
mousiness šedivost
mousiness bázlivost
moussaka druh řeckého jídla
mousse šlehaná pěna
moustache knír
mousten vlhčit
mousy myší
mousy bázlivý
mouth jícen
mouth tlama
mouth huba
mouth ústí
mouth ústa
mouth sta
mouth pusa
mouth disease slintavka
mouth organ foukací harmonika
mouth-organ foukací harmonika
mouth-to-mouth resuscitation dýchání z úst do úst
mouthes ústa
mouthful sousto
mouthiness velkohubost
mouthing plácání
mouthless nemající ústa
mouthorgan foukací harmonika
mouthorgan druh hudebního nástroje
mouthpiece mluvítko
mouths ústa
mouthwash ústní voda
mouthwatering sbíhání slin
mouthy upovídaný
movable posuvný
movable pohyblivý
movables movitosti
move tah
move pohyb
move zahýbat
move stěhovat
move stěhování

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy