Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
mp bod tání
MP VP
MP Vojenská policie
MP britský poslanec
MP Military Police
MPC maximální povolitelná koncentrace
mph míle za hodinu
MPM Microwave Power Module
MPP Modernization Planning Process
Mr Pan
mr penis
Mr. Pane
Mr. pan
Mrs paní
Mrs. Paní
ms milisekunda
MS-DOS MS-DOS Microsoft - Disk Operating System
mu
much hodně
much množství
much velmi
much mnohem
much moc
much mnoho
much as v jakémkoli množství
much in common mnoho společného
mucic acid mucic acid
mucilage klih
mucilage lepidlo
mucilage rostlinný sliz
mucilaginous slizovitý
mucilaginous slizový
mucilaginous lepivý
mucin mucin
muck hnojit
muck hnůj
muck up zpackat
muck up zničit
muck up zmrtvit
mucker kámoš
mucker kamarád
mucker mít smůlu
mucking nakládání horniny
muckrake odhalovat skandály
muckraker osoba odhalující skandály
muckraking odhalování skandálů
mucks špiní
mucky špinavý
mucocutaneous mukokutánní
mucoid mukoidní
mucoid sliznatý
mucopurulent helnohnisavý
mucosa sliznice
mucosa mukóza
mucosal mukózní
mucous hlenový
mucous membrane sliznice
mucoviscidosis mukoviscidóza
mucus sliz
mud bahno
mud bláto
mud bath bahení koupel
mud digger bahení bagr
mud flat mělčina při ústí řeky
mud flow mur
mud turtle bahení želva
mud-wrestling zápasy v bahně
Mudd Mudd
muddied zašpinil
muddied zakalený
muddier blátivější
muddily zakaleně
muddily zablácený
muddiness zablácenost
muddiness nejasnost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy