Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
muddle nepořádek
muddle zmatek
muddle-headed zmatený
muddled popletený
muddlehead zmatkář
muddleheaded zmatený
muddles zmatkuje
muddling zmatkování
muddy bahnitý
mudflat mělčina při ústí řeky
mudflow sel
mudflow tok bahna
mudguard blatník
mudguards blatníky
mudroom šatna
mudslide lavina bahna
mudslinger pomlouvač
mudslinging pomlouvání
Mueller Mueller
muesli mysli
muezzin mezín
MUF Material Unaccounted For
muff propást
muff klapky na uši
muffin vdolek
muffin man pouliční prodavač pečiva
muffins vdolky
muffle zachumlat
muffle mufle
muffle ztlumit
muffle utlumit
muffle umlčet
muffle tlumit
muffle potlačit
muffled ztlumený
muffled tlumený
muffler tlumič
muffler boxerská rukavice
muffles tlumí
muffling tlumení
mufti civilní šaty
mug ksicht
mug hrneček
mug džbánek
mug džbán
mug hrnek
mug shot policejní fotografie zločince
mug up intenzivně studovat
mugger lupič
mugger zloděj a násilník
mugger krokodýl bahenní
muggers lupiči
muggier dusnější
mugginess dusno
mugging přepadení
mugging loupežné přepadení
mugging přepadení spojené s násilím
muggins hlupák
muggy dusný
mugs hrnky
mugshot policejní fotografie zločince
mugwump oportunista
mugwump hlavoun
mugwump zvíře v politice
Muhammad Mohamed
Muir Muir
mujahedin mudžahedín
mukluk eskymácké boty z kůže
mulatto míšenec
mulatto mulat
mulberries moruše
mulberry moruše
mulch mulčovat
mulch materiál k mulčování
mulch kompost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy