Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
multilayered mnohovrstvý
multilevel několikapatrový
multilevel mnohaúrovňový
multilingual mnohojazyčný
multilingualism mnohojazyčnost
multimedia multimédia
multimedia system multimediální systém
multimeter multimetr
multimillion multimiliónový
multimillionaire multimilionář
multinational nadnárodní
multinational mnohonárodní
multinational company nadnárodní společnost
multinationals nadnárodní společnosti
multinomial mnohočlen
multiparasitism skupinový parazitismus
multiphase vícefázový
multiple mnohonásobný
multiple násobný
multiple choice výběr z variant
multiple cropping vícenásobná sklizeň
multiple resource use vícenásobné užití zdrojů
multiple sclerosis roztroušená skleróza
multiple-choice výběr z variant
multiple-journey přestupný
multiples násobky
multiplex mnohonásobný
multiplex mnohonásobné využití přenosové cesty
multiplexed multiplexovaný
multiplexer multiplexer
multiplexers multiplexery
multiplexes multiplexuje
multiplexing multiplexování
multiplexor multiplexor
multiplexors multiplexory
multiplicand násobenec
multiplicands násobence
multiplication násobení
multiplication sign znaménko krát
multiplications násobení
multiplicative násobící
multiplicative multiplikativní
multiplicity násobnost
multiplied násobil
multiplied násobený
multiplied násobeno
multiplier multiplikátor
multiplier násobitel
multipliers násobitelé
multiplies násobí
multiply znásobit
multiply vynásobit
multiply násobit
multiplying násobící
multiplying effect multiplikační efekt
multiprocess paralelní proces
multiprocessing paralelní zpracování
multiprocessor multiprocesor
multiprocessors multiprocesory
multiprogram multiprogram
multiprogrammed multiprogramovaný
multiprogramming multiprogramování
multipurpose víceúčelový
multiracial mnohorasový
multiracial mnohonárodnostní
multistage vícestupňový
multistage model vícestupňový model
multistorey mnohopatrový
multistorey věžák
multistoried mnohaposchoďový
multistory vícepodlažní
multistory mnohaposchoďový
multitasking běh více úloh
multitrack vícestopý
multitude velké množství

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy